מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - תשלום דמי הבראה
  מאמרים
  פסקי דין
זכויות עובדים

זכויות עובדת בהיריון
שיחת שימוע לפני פיטורין
ייצוג עובדים
הפרת חוזה עבודה
זכויות העובד המפוטר
פיצוי פיטורים
דמי הבראה
חופשה שנתית
שעות נוספות
הרעת תנאים
דמי מחלה
פנסיה שכר מינימום
נסיעות
חוק פיטורין
הלנת שכר
זכויות עובדים מול קבלני כח אדם
הפסקת צהריים
הפרת חוזה העסקה
התנכרות לעובד מוגבל
איך בוחרים עו"ד לדיני עבודה?
האם חוזה העסקה יכול לכבול אותי למקום העבודה?
האם ישנה חובה בייצוג של עו"ד לדיני עבודה בבית הדין לעבודה?
המדריך המלא לעובדים במקרה של הפרת חוזה עבודה
זכויות מעסיקים

אי מתן הודעה מוקדמת
פיטורי עובדים
הטרדה מינית
חוזה העסקת עובדים
חוק הודעה לעובד
זכאות פנסיה לעובד
שכר מינימום
תעריף דמי הבראה
תעריף נסיעות
ימי מחלה
ימי חופשה
זכויות סטודנטים

סדר ההליך המשמעתי
יצוג בוועדת משמעת
עונשים בוועדת המשמעת
ערר על ועדת משמעת
חוק זכויות הסטודנט
תקנונים אקדמים

 
 

תשלום דמי הבראה

 
גובה דמי הבראה
עובד אשר עבד במקום עבודתו לפחות שנה אחת יהיה זכאי ל"דמי הבראה"
(כאשר נדרש לחשב האם עובד עבד במקום עבודתו שנה אחת לפחות לא תילקח בחשבון חופשה שלקח מבלי ששולם לו על כך, 
וכן היעדרויות נוספות ממקום עבודתו שמביאות לניתוק היחסים בין עובד למעביד).
 
כלל האצבע הוא, כי דמי ההבראה משולמים בחודשי הקיץ (קיימת אופציה למקום העבודה לבחור מועד אחר להענקת דמי ההבאה לעובד). 
יצוין כי בפני המעביד ניצבת האפשרות לכלול בשכר העובד את תשלום דמי ההבראה שניתנים לו, 
ובתנאי ששכר זה אינו פחות משכר 
המינימום.
 
דמי ההבראה המשולמים לעובד מתייחסים להיקף משרתו, באופן הבא:

1.  לגבי עובד שעובד במשרה מלאה- יהיה זכאי ל 5 ימי הבראה בגין שנתו הראשונה לעבודה. 6 ימים בגין השנה השנייה לעבודתו ועד השנה השלישית לעבודתו. 7 ימים- בגין שנתו הרביעית לעבודתו ועד השנה העשירית לעבודתו. 8 ימים- בגין שנתו האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודתו. 9 ימים בגין שנתו השש עשרה ועד השנה התשע עשרה. 10 ימים- בגין שנתו העשרים לעבודתו וכן בגין שנות עבודתו הנוספות.
2.  לגבי עובד שעובד במשרה חלקית- דמי ההבראה ישולמו לו ביחס לחלקיות משרתו. קרי: אחוז המשרה שבה עובד העובד כפול דמי ההבראה שניתנים לעובד העובד במשרה מלאה.
3.  לגבי עובד שנסתיימו יחסי עובד ומעביד- זכאותו לדמי הבראה מוגבלת לשנתיים האחרונות, זאת בתנאי שלא קיבל כל תשלום.



 


פרטי יצירת קשר ודרכי הגעה
 

טלפון: 03-9373525
פקס: 03-9373515
כתובת: 
ז'בוטינסקי 26, רמת גן
מייל: office@gonen-law.co.il

שעות פעילות
ימים א'-ה' 8:00 - 17:30
ימי שישי 8:30 - 12:30

גוגל פלוס

טויטר

יוטיוב

in

פייסבוק