מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - תעריף דמי הבראה
דיני עבודה  |  עו"ד לדיני עבודה  |  עו"ד מומחה לדיני עבודה
מוקד פניות ארצי
03-9373525
מנהל האתר עו"ד גיא גונן  
 
 


צריכים עזרה?
אנחנו פה בשבילכם, ללא כל התחייבות!!
 
 
   לפניה מהירה ומענה ע"י עורך דין:  
   

 

 

 
 

תעריף דמי הבראה

 
תעריף דמי הבראה המשלומים
דמי הבראה הם תשלום של המעביד ליידי העובד, מכוח צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש, או לחלופין מכוח הסכם קיבוצי. בעבר, התשלום בגין דמי ההבראה נועד לממן שהייה של העובד בבית הבראה (ובהתאם לכך, בעבר העובד היה צריך להציג קבלה שאישרה שיצא לנופש), אולם בחלוף השנים מטרה זו כבר אינה משמשת כמטרה העיקרית שלשמה נועדו דמי ההבראה, והם מששמשים את העובד לרצונו החופשי.

תשלום דמי ההבראה ניתן לעובד אשר עבד במקום עבודתו לפחות שנה אחת, ומשולם בדרך כלל באחד מחודשי הקיץ (יוני- ספטמבר), אלא אם הוסכם במקום העבודה על מועד אחר. גובה הזכאות לדמי הבראה מחושב לפי מספר ימי ההבראה המגיעים לאותו עובד הניתנים לו באופן יחסי להיקף משרתו, כדלקמן:

עבור השנה הראשונה- 5 ימי הבראה.
עבור השנה השנייה והשלישית - 6 ימי הבראה.
עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית- 7 ימי הבראה.
עבור השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה- 8 ימי הבראה.
עבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה- 9 ימי הבראה.
עבור השנה העשרים והשנים הבאות שלאחר מכן- 10 ימי הבראה. 

יש לציין כי הכספים המשולמים בגין "דמי הבראה" הינם חלק מהכנסת עבודה ועל כן חלים עליהם כל המיסים אשר חלים על הכנסות מעבודה, ובפרט ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, מס הכנסה, והם אינם חלק מכספי הפנסיה.

עובד אשר עבד במקום עבודתו לפחות שנה אחת יהא זכאי ל"דמי הבראה" ( כאשר נדרש לחשב האם עובד עבד במקום עבודתו שנה אחת לפחות לא תילקח בחשבון חופשה שלקח מבלי ששולם לו על כך, וכן היעדרויות נוספות ממקום עבודתו שמביאות לניתוק היחסים בין עובד למעביד).

כלל האצבע הוא, כי דמי ההבראה משולמים בחודשי הקיץ (קיימת אופציה למקום העבודהלבחור מועד אחר להענקת דמי ההבאה לעובד).
יצוין כי בפני המעביד ניצבת האפשרות לכלולבשכר העובד את תשלום דמי ההבראה שניתנים לו, ובתנאי ששכר זה אינו פחות משכרהמינימום.


דמי ההבראה המשולמים לעובד מתייחסים להיקף משרתו, באופן הבא:
1.  לגבי עובד שעובד במשרה מלאה- יהא זכאי ל 5 ימי הבראה בגין שנתו הראשונה לעבודה. 6 ימים בגין השנה השנייה לעבודתו ועד השנה השלישית לעבודתו. 7 ימים- בגין שנתו הרביעית לעבודתו ועד השנה העשירית לעבודתו. 8 ימים- בגין שנתו האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודתו. 9 ימים בגין שנתו השש עשרה ועד השנה התשע עשרה. 10 ימים- בגין שנתו העשרים לעבודתו וכן בגין שנות עבודתו הנוספות.
2.  לגבי עובד שעובד במשרה חלקית- דמי ההבראה ישולמו לו ביחס לחלקיות משרתו. קרי: אחוז המשרה שבה עובד העובד כפול דמי ההבראה שניתנים לעובד העובד במשרה מלאה.
3.  לגבי עובד שנסתיימו יחסי עובד ומעביד- זכאותו לדמי הבראה מוגבלת לשנתיים האחרונות, זאת בתנאי שלא קיבל כל תשלום.