מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - תביעה נגד חברת טבע
דיני עבודה  |  עו"ד לדיני עבודה  |  עו"ד מומחה לדיני עבודה
מוקד פניות ארצי
03-9373525
מנהל האתר עו"ד גיא גונן  
 
 


צריכים עזרה?
אנחנו פה בשבילכם, ללא כל התחייבות!!
 
 
   לפניה מהירה ומענה ע"י עורך דין:  
   

 

 

 
 

תביעה נגד חברת טבע

 
תשעה עובדי מחסן , הגישו לאחרונה תביעה קבוצתית באמצעות עו"ד גיא גונן שמתמחה בדיני עבודה וזכיות עובדים נגד חברת התרופות 'טבע' בטענה לאפליה קשה, פיטורין שלא כדין ופגיעה בזכויות עובדים . 
התשעה גויסו לפני מספר שנים לעבודה במפעל 'טבע' בנתניה באמצעות חברת כח אדם, וכעבור   כפי שמחייב החוק. –מספר חודשים הפכו לעובדי החברה בתביעתם נטען כי 'טבע' פיטרה אותם שלא כדין לאחר תקופת העסקה ממושכת בה סבלו מתנאי עבודה פוגעניים, תוך אפליה  קשה בינם לבין יתר עובדי המחסן שבחברה.  

"בעוד יתר עובדי המחסן שעבדו עימם כתף אל כתף נהנו מייצוג ההסתדרות וועד העובדים ומתנאים משופרים עקב הסכמים קיבוציים אליהם צורפו, התובעים נותרו ללא ייצוג, בהסכם העסקה זמני, ובתנאים גרועים מאלה שסופקו להם ע"י חברת כח האדם שגייסה אותם" אומר עו"ד גונן.   
בתביעה נטען עוד כי החברה ניכתה משכר העובדים סכומים ניכרים בניגוד לחוק ,לא שולמו להם פיצויי הודעה מוקדמת לפיטורים ,לא נערך להם שימוע כדין, וחמור מכך, החברה מואשמת במסגרת התביעה כי זייפה את תלושי השכר של העובדים, ואף פברקה את הפרוטוקולים של השימועים,  ובשפה שכלל לא משקפת את –כששמה את אותו משפט שבח לחברה בפיהם של כל עובדים ידיעתם בעברית. 

מאחת התביעות עולה כי עובד שהעז לפנות ולהתלונן על תנאי העסקתו לקו האתי של החברה, שמעודד את עובדי טבע לשתף את החברה בפגיעה בזכויות עובדים - הפך למטרה להתעללות ביד הממונה הישיר שלו, אשר הנהיג את יתר העובדים להחרים את אותו ולהתעמר בו. לדברי עו"ד גונן החברה לא טיפלה בתלונותיו. 
"חברת טבע מפרסמת בקוד האתי שלה קודי התנהגות שאותם היא כלל איננה מיישמת" טוען עו"ד  איסורים – גונן ."ביניהם נמנים ערכי כבוד, שוויון הזדמנויות בעבודה, חופש ההתאגדות ואיסור אפליה אותם דרסה 'טבע' ברגל גסה ביחסה לעובדי המחסן האתיופים אותם העסיקה ופיטרה כלאחר יד". 
לדברי עו"ד גונן, התובעים נאלצו לעבוד בשבתות ובימי חג, ונדרשו שלא לדווח על שעות הללו, אלא לרושמן כשעות עבודה רגילות במהלך השבוע .
 אלף שקלים, וסכום התביעה הקבוצתית 200- ל 60 סכומי התביעה האישיים של העובדים נעים בין כולה הועמד על יותר ממיליון שקלים. התביעה נדונה בימים אלה בפני בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. 
על פי התביעה עובדי מחסן התרופות במפעל 'טבע' בנתניה, החלו את דרכם בחברה כעובדי חברת   חודשים, החליטו בטבע להעסיקם ישירות, במקום להחליפם. 9 ולאחר שחלפו – כוח אדם 
"טבע העסיקה את התובעים במעמד נחות משאר העובדים שעבדו עימם כתף אל כתף ,ובתנאים ירודים אף יותר מאלה שזכו בהם כשהיו עובדי כוח אדם" טוען עו"ד גיא גונן בתביעה. "התובעים הוגדרו כעובדים 'ארעיים' 'בלתי מיוצגים', וככאלה שלא הוחלו עליהם ההסכמים הקיבוציים המיוחדים, עליהם חתמה חברת 'טבע'." 
 
"העובדים הוטעו לחשוב שיועברו למרכז החברה בשהם" 
לדברי עו"ד גונן, העובדים הוחתמו עם קבלתם לעבודה על מסמך "הצעת עבודה ,"לפיו תקופת ההעסקה האירעית שלהם תימשך כשנה. אולם בפועל, כל התובעים הועסקו בטבע תקופות ארוכות יותר משנה. במהלך שנות עבודתם, נאמר לעובדים פעמים רבו על ידי מעסיקיהם, כי כאשר תעביר החברה את פעילות מחסן התרופות למרכז החדש בשוהם (המרלו"ג) היא תמשיך להעסיקם שם ובתנאים משופרים, והדבר היווה תמריץ גדול עבורם" טוען עו"ד גונן.  
 בכך  שאלצו את עובדי –לדברי עו"ד גונן, הממונים על העובדים חברת 'טבע' עברו על החוק ביודעין  והם דיווחו – אך נאסר עליהם לדווח על שעות העבודה הללו כחוק – המחסן לעבוד בשבתות ובחגים עליהן כאילו היו אלה שעות עבודה בימי חול. 
על כן, טוען עו"ד גונן, כל תלושי השכר שהונפקו לעובדים אלה, לא שיקפו באופן אמיתי ונכון את  – שעות עבודתם ואת השכר עבור העבודה בשבת, בניגוד לתוספת השנייה של חוק הגנת השכר ולמעשה זויפו. 
עוד נטען בתביעה ,כי לעיתים לאחר גמר העבודה במשמרת הלילה, נדרשו העובדים לחזור למשמרת  שעות - בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ונוהלי חברת טבע. גם במקרים 8 הבוקר ללא הפסקה של אלה, טוען עו"ד גונן, נאסר על התובעים לדווח על תחילת שעת עבודתם האמיתית, ומנהלי טבע פיצו את התובעים על ידי דיווח שעות פיקטיביות בימי חול אחרים.  

"התובעים הופלו ביחס לשאר המחסנאים בטבע" 
על פי התביעה, חברת 'טבע' הפלתה את התובעים לרעה גם בתנאי העסקתם, וזאת לעומת עובדי מחסן אחרים, קבועים, שביצעו את אותה עבודה. האפלייה החלה מגובה השכר והמשיכה בתנאים נלווים כמו קרן השתלמות, נופש והבראה.  
"לבסוף, כאשר ב'טבע' הוחלט לפטר את התובעים, נערך להם שימוע כלאחר יד" ,טוען עו"ד גונן, "שכן כל תכליתו היתה למראית עין ותו לו. הוברר לכל אחד מהתובעים כי הם מפוטרים, כי אינם מועברים לשוהם, כי אין תועלת בדבריהם, וכי אין סיכוי שיועברו לאתר החדש ,"מסביר עו"ד גונן. 

"זיוף פרוטוקולים" 
לדברי עו"ד גונן משתקפת תמונה מוזרה מאד מפרוטוקולי השימוע שנערכו לעובדים. לדברים נרשמו בפרוטוקולים משפטים בעברית גבוהה, שלא משקפת את צורת השיח המאפיינת את התובעים, ושהתובעים מכחישים מכל וכל שדברים אלו הנאמרים בשמם יצאו מפיהם. מעבר לכך, טוען עו"ד גונן בפרוטוקולים מופיע משפט זהה לחלוטין שכביכול נאמר על ידי כל אחד מהתובעים: "בסך הכל החברה נהגה בי בכבוד ובהגינות לכל אורך הדרך." "משפט זה מעיד כאלף עדים כי הפרוטוקולים מזוייפים וכלל לא משקפים את הליך השימוע שהתנהל לעובדים" טוען עו"ד גונן. 

"טבע פרסמה מודעת דרושים למחסנאים מיד לאחר הפיטורים" 
לדברי עו"ד גונן, עם מעבר אתר המחסן של טבע לשוהם, פרסמה החברה מודעות דרושים למחסנאים. "הדבר מעלה חשד כבד, כי חברת 'טבע' קלטה שוב עובדים 'מוחלשים', על מנת להעסיקם בשכר נמוך מבלי לשלם להם את אותם תנאי העסקה המשולמים לעובדיה האחרים, ולפטרם ככלי ריק ,עת תצטרך להעבירם למעמד עובדים קבועים ומיוצגים ,"טוען עו"ד גונן.                  לדבריו, "על הנתבעת חלה חובה מוגברת של תום לב, אמון והגינות בהתייחסותה כלפי התובעים, אך היא כשלה בקיום אמות מידה אלו. הנתבעת גרמה לתובעים להאמין שיש עבורם עתיד תעסוקתי אצלה." 

"יש להחיל על העובדים את ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הפרמצבטיקה" 
בתביעתם תובעים העובדים המפוטרים ,באמצעות עו"ד גונן, להחיל עליהם את ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הפרמצבטיקה. לדברי עו"ד גונן, היות ש'טבע' חברה בהתאחדות התעשיינים, ההסכם הקיבוצי הכללי חל גם עליה. עוד נטען, כי על פי הוראות צו ההרחבה בענף הפרמצבטיקה, עובדי 10  מחסן זכאים לתוספת של בין  -% על שכרם הבסיסי. 30%
 תובעים העובדים באמצעות עו"ד גונן להחיל עליהם את ההסכמים הקיבוציים המיוחדים –לחילופין שעליהם חתמה 'טבע' ,בהתייחס לעובדי האתר בנתניה.  
 חתמה טבע על הסכם קיבוצי, שחל "על כל העובדים המועסקים על ידי החברה 2013  באוגוסט 25-ב באתר אביק בנתניה, תחת הסכם אביק... להוציא עובדים המועסקים או שיועסקו על פי הסכמי עבודה אישיים ו/או עובדים המועסקים באתר אביק תחת הסכם של אתר אחר." 
הסכם קיבוצי זה כולל הסכמות בנוגע לשכר העובדים, לרבות בעניין תוספת שכר מנהלית לעובד שהיה מועסק בתאריך החתימה על ההסכם, תוספת שכר מנהלית לעובדים שיקלטו לאחר מועד  . שקלים ועוד 2,000 החתימה על ההסכם, רשת ביטחון, דמי ביגוד בסך
 בוטל ההסכם הקיבוצי של טבע עם עובדי אתר נתניה, ונחתם 2013  בדצמבר 18-לדברי עו"ד גונן, ב .ההסכם החדש כלל את סעיפי ההסכם 2017  בדצמבר 31- עמם הסכם קיבוצי אחר, התקף עד ה  שקלים לבין 4,300 הקודם, בתוספת סעיף חדש: שיפור חד פעמי של השכר לעובדים ששכרם נע בין   שקלים. 5,500
 
"טבע מפרסמת קוד אתי שהיא עצמה אינה עומדת בו" 
"זו ממש בושה וחרפה שהנתבעת, חברה המתהדרת ברווחיות גבוהה, המשלמת שכר גבוה ביותר למנהליה, מעסיקה עובדים תוך כדי אפלייה, השפלה, ניצול, ובסוף בגדר 'הכושי עשה את שלו הכושי יכול ללכת' - לפטרם ללא הליך שימוע תקין. זהו ניצול לרעה של עובדים חלשים, שכל מבוקשם היה להתפרנס בכבוד ולשמר את מקום העסקתם" טוען עו"ד גונן. 
עוד טוען עו"ד גונן, כי "בציניות מסוימת יש לומר, שהנתבעת מפרסמת בקוד האתי שלה קודי התנהגות שאותם היא אינה מיישמת ."כך למשל, בין הקודים שאותם מפרסמת טבע נמנים ערכי כבוד, שוויון הזדמנויות בעבודה, חופש ההתאגדות ואיסור אפליה. 
 
"העובד העז להתלונן והפך קורבן להתעמרות מצד הממונה עליו" 
אחד העובדים התובעים, שזכה ליחס קשה מצד מעסיקו, פנה ל"קו האתי "של חברת טבע. בעקבות פנייתו, החל מנהלו הישיר להתעלל ולהתעמר בו ,שוב ושוב, ואף דרש משאר העובדים להחרים אותו. בתביעה מתואר כיצד המנהל הוציא את העובד מקבוצת הוואטסאפ של עובדי המחסן, קרא לו בשמות גנאי כמו "מלשין "ומי ש"אינו בן אנוש ,"ואף דרש משאר העובדים לכנותו בשמות אלה ולא להתייחס אליו כלל. 
"אך הדבר לא הסתיים בכך" טוען עו"ד גונן "המנהל היה נוהג להתעמר אישית בעובד, להטיל עליו מטלות פיזיות קשות שאותן נדרש לבצע בעצמו ולבדו, והמשיך לעודד את שאר העובדים להתעלם ממנו ולנדותו." 
לדברי עו"ד גונן, העובד פנה להנהלת 'טבע' ומספר פעמים לקו האתי והתלונן על ההתעמרות הקשה   "אך – ועל ההתנהגות הפוגענית כלפיו מצד מנהלו הישיר, כולל החרם החברתי ממנו הוא סובל תלונותיו לא נבדקו לעומקו של עניין, ולמעשה 'טבע' לא התייחסה אליהן" דברי עו"ד גונן. "חברת 'טבע' ,שלכאורה מעודדת עובדים לפנות לקו האתי ולהעלות התנהגות שאינה הולמת, אינה מצליחה ברגע האמת לגבות עובד שעשה בדיוק את מה שנדרש לעשות ,"דברי עו"ד גונן. "במקום לתמוך בעובד, הוא הפך מעובד מוערך - למוקצה ומוחרם ." 
1 סך התביעה הקבוצתית בשם תשעת העובדים הועמדה על , שקלים. היא נדונה בימים 169,386 אלה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.