מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - תביעה בגין הלנת שכר
דיני עבודה  |  עו"ד לדיני עבודה  |  עו"ד מומחה לדיני עבודה
מוקד פניות ארצי
03-9373525
מנהל האתר עו"ד גיא גונן  
 
 


צריכים עזרה?
אנחנו פה בשבילכם, ללא כל התחייבות!!
 
 
   לפניה מהירה ומענה ע"י עורך דין:  
   

 

 

 
 

תביעה בגין הלנת שכר

 
תביעה בגין הלנת שכר
חוק הגנת שכר קובע כי הלנת שכרו של עובד הינה בגדר עבירה פלילית. עובד אשר נפגע ומעוניין לתבוע את מעבידו בגין הלנת שכרו נדרש לפנות לבית הדין האזורי לעבודה שבתחום שיפוטו נמצא המעביד ולהגיש על טופס 703 "תביעה לתשלום שכר עבודה". 
 
את התביעה ניתן להגיש עד שנה מהיום בו היה אמור העובד לקבל את משכורתו ולא קיבל. במצב בו העובד קיבל את שכרו באיחור, העובד יהיה זכאי לתבוע פיצוי בגין הלנת שכר תוך 60 יום מיום קבלת השכר (ישנה אופציה להארכה של 90 ימים נוספים). במצב בו העובד לא קיבל את שכרו, וחלפה שנה מיום התשלום, על הפיצוי בגין הלנת שכר חלה התיישנות, אולם על השכר שלא שולם יוכל העובד לתבוע בגינו עד 7 שנים.

פיצוי בשל הלנת שכר: חוק הגנת שכר מטיל סנקציה חמורה של פיצויים בגין הלנת שכר עובד. החוק קובע פיצוי כספי שהמעביד ישלם לעובד לפי הסכום הגבוה מבין 2 החלופות הבאות:
1.עבור שבוע ההלנה הראשון- פיצוי בשיעור של 5% מהשכר המולן, ופיצוי של 10% מהשכר המולן בעד כל שבוע או חלק משבוע        שלאחריו.
2.המעביד יהיה חייב בתשלום הפרשי הצמדה לתקופה שמהמועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלום השכר, בתוספת של 20% על הסכום הכולל של השכר המולן.
 
בנוסף, לבית הדין קיימת האפשרות להפחית את פיצוי הלנת שכר או לבטל אותם אם השתכנע כי הלנת השכר לעובד נבעה בשל טעות כנה, בתום לב או בשל נסיבות שלמעביד לא הייתה שליטה עליהם וכו'...