מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - תביעה בגין הלנת שכר
  מאמרים
  פסקי דין
זכויות עובדים

זכויות עובדת בהיריון
שיחת שימוע לפני פיטורין
ייצוג עובדים
הפרת חוזה עבודה
זכויות העובד המפוטר
פיצוי פיטורים
דמי הבראה
חופשה שנתית
שעות נוספות
הרעת תנאים
דמי מחלה
פנסיה שכר מינימום
נסיעות
חוק פיטורין
הלנת שכר
זכויות עובדים מול קבלני כח אדם
הפסקת צהריים
הפרת חוזה העסקה
התנכרות לעובד מוגבל
איך בוחרים עו"ד לדיני עבודה?
האם חוזה העסקה יכול לכבול אותי למקום העבודה?
האם ישנה חובה בייצוג של עו"ד לדיני עבודה בבית הדין לעבודה?
המדריך המלא לעובדים במקרה של הפרת חוזה עבודה
זכויות מעסיקים

אי מתן הודעה מוקדמת
פיטורי עובדים
הטרדה מינית
חוזה העסקת עובדים
חוק הודעה לעובד
זכאות פנסיה לעובד
שכר מינימום
תעריף דמי הבראה
תעריף נסיעות
ימי מחלה
ימי חופשה
זכויות סטודנטים

סדר ההליך המשמעתי
יצוג בוועדת משמעת
עונשים בוועדת המשמעת
ערר על ועדת משמעת
חוק זכויות הסטודנט
תקנונים אקדמים

 
 

תביעה בגין הלנת שכר

 
תביעה בגין הלנת שכר
חוק הגנת שכר קובע כי הלנת שכרו של עובד הינה בגדר עבירה פלילית. עובד אשר נפגע ומעוניין לתבוע את מעבידו בגין הלנת שכרו נדרש לפנות לבית הדין האזורי לעבודה שבתחום שיפוטו נמצא המעביד ולהגיש על טופס 703 "תביעה לתשלום שכר עבודה". 
 
את התביעה ניתן להגיש עד שנה מהיום בו היה אמור העובד לקבל את משכורתו ולא קיבל. במצב בו העובד קיבל את שכרו באיחור, העובד יהיה זכאי לתבוע פיצוי בגין הלנת שכר תוך 60 יום מיום קבלת השכר (ישנה אופציה להארכה של 90 ימים נוספים). במצב בו העובד לא קיבל את שכרו, וחלפה שנה מיום התשלום, על הפיצוי בגין הלנת שכר חלה התיישנות, אולם על השכר שלא שולם יוכל העובד לתבוע בגינו עד 7 שנים.

פיצוי בשל הלנת שכר: חוק הגנת שכר מטיל סנקציה חמורה של פיצויים בגין הלנת שכר עובד. החוק קובע פיצוי כספי שהמעביד ישלם לעובד לפי הסכום הגבוה מבין 2 החלופות הבאות:
1.עבור שבוע ההלנה הראשון- פיצוי בשיעור של 5% מהשכר המולן, ופיצוי של 10% מהשכר המולן בעד כל שבוע או חלק משבוע        שלאחריו.
2.המעביד יהיה חייב בתשלום הפרשי הצמדה לתקופה שמהמועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלום השכר, בתוספת של 20% על הסכום הכולל של השכר המולן.
 
בנוסף, לבית הדין קיימת האפשרות להפחית את פיצוי הלנת שכר או לבטל אותם אם השתכנע כי הלנת השכר לעובד נבעה בשל טעות כנה, בתום לב או בשל נסיבות שלמעביד לא הייתה שליטה עליהם וכו'...
 


פרטי יצירת קשר ודרכי הגעה
 

טלפון: 03-9373525
פקס: 03-9373515
כתובת: 
ז'בוטינסקי 26, רמת גן
מייל: office@gonen-law.co.il

שעות פעילות
ימים א'-ה' 8:00 - 17:30
ימי שישי 8:30 - 12:30

גוגל פלוס

טויטר

יוטיוב

in

פייסבוק