מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - שימוע
  מאמרים
  פסקי דין
זכויות עובדים

זכויות עובדת בהיריון
שיחת שימוע לפני פיטורין
ייצוג עובדים
הפרת חוזה עבודה
זכויות העובד המפוטר
פיצוי פיטורים
דמי הבראה
חופשה שנתית
שעות נוספות
הרעת תנאים
דמי מחלה
פנסיה שכר מינימום
נסיעות
חוק פיטורין
הלנת שכר
זכויות עובדים מול קבלני כח אדם
הפסקת צהריים
הפרת חוזה העסקה
התנכרות לעובד מוגבל
איך בוחרים עו"ד לדיני עבודה?
האם חוזה העסקה יכול לכבול אותי למקום העבודה?
האם ישנה חובה בייצוג של עו"ד לדיני עבודה בבית הדין לעבודה?
המדריך המלא לעובדים במקרה של הפרת חוזה עבודה
זכויות מעסיקים

אי מתן הודעה מוקדמת
פיטורי עובדים
הטרדה מינית
חוזה העסקת עובדים
חוק הודעה לעובד
זכאות פנסיה לעובד
שכר מינימום
תעריף דמי הבראה
תעריף נסיעות
ימי מחלה
ימי חופשה
זכויות סטודנטים

סדר ההליך המשמעתי
יצוג בוועדת משמעת
עונשים בוועדת המשמעת
ערר על ועדת משמעת
חוק זכויות הסטודנט
תקנונים אקדמים

 
 

שימוע

 
תהליך שימוע לעובד
מקורה של חובת השימוע החל במסגרת הסכמים קיבוציים בהם הנהלת החברה נדרשה לתת דעתה יחד עם ועד העובדים לפני פיטוריו של עובד ולערוך לו שימוע שיסביר מהן הסיבות שהביאו לפיטוריו. בפסיקותיהם של בתי הדין האזוריים לעבודה הורחבה הדרישה וכללה בחובה את החובה לשימוע לפני פיטורים גם שוק העבודה הפרטי.
 
זכות של שימוע טרם פיטורים היא זכות המוענקת לכל עובד באשר הוא, ומכוחה מטילה חובה על המעסיק הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי לתת לעובד זכות שימוע לפני פיטורים. מעמדה של זכות זו אינו משתקף בחקיקה, אלא הוא פרי יצירת הפסיקה.
 
תוקפה של זכות השימוע לפני פיטורים משתקף בהוראות נציבות שירות המדינה. על פי הוראות אלו, חלה על המעסיק החובה לשלוח לעובד הודעה מראש על מועד השימוע, אשר תפרט את סיבת הפיטורים ואת כל הטענות שהביאו לפיטורים, וכן מתן אפשרות לעיין בכל החומר הנוגע לעניינו ולנימוקי פיטוריו. גילוי מלא זה של כל השיקולים נועד על מנת לאפשר לעובד להגיב בשימוע לפני הפיטורים לכל הטענות שהועלו כנגדו ולאפשר לעובד להביע את עמדתו, אשר יש בה כדי להביא לשכנוע בגין אי צדקת פיטוריו.
 
העובד רשאי להגיב על הטענות המועלות כנגדו לפי ראות עיניו, או בכתובים או בעל פה ויתקיים בפני אדם שקיבל הסכמה לכך ואשר יש בידו כדי להשפיע על ההחלטה בדבר פיטוריו של העובד ( אין חובה כי הממונה הישיר יערוך את השימוע לפני הפיטורים). 


פרטי יצירת קשר ודרכי הגעה
 

טלפון: 03-9373525
פקס: 03-9373515
כתובת: 
ז'בוטינסקי 26, רמת גן
מייל: office@gonen-law.co.il

שעות פעילות
ימים א'-ה' 8:00 - 17:30
ימי שישי 8:30 - 12:30

גוגל פלוס

טויטר

יוטיוב

in

פייסבוק