מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - שימוע לפני פיטורין
  מאמרים
  פסקי דין
זכויות עובדים

זכויות עובדת בהיריון
שיחת שימוע לפני פיטורין
ייצוג עובדים
הפרת חוזה עבודה
זכויות העובד המפוטר
פיצוי פיטורים
דמי הבראה
חופשה שנתית
שעות נוספות
הרעת תנאים
דמי מחלה
פנסיה שכר מינימום
נסיעות
חוק פיטורין
הלנת שכר
זכויות עובדים מול קבלני כח אדם
הפסקת צהריים
הפרת חוזה העסקה
התנכרות לעובד מוגבל
איך בוחרים עו"ד לדיני עבודה?
האם חוזה העסקה יכול לכבול אותי למקום העבודה?
האם ישנה חובה בייצוג של עו"ד לדיני עבודה בבית הדין לעבודה?
המדריך המלא לעובדים במקרה של הפרת חוזה עבודה
זכויות מעסיקים

אי מתן הודעה מוקדמת
פיטורי עובדים
הטרדה מינית
חוזה העסקת עובדים
חוק הודעה לעובד
זכאות פנסיה לעובד
שכר מינימום
תעריף דמי הבראה
תעריף נסיעות
ימי מחלה
ימי חופשה
זכויות סטודנטים

סדר ההליך המשמעתי
יצוג בוועדת משמעת
עונשים בוועדת המשמעת
ערר על ועדת משמעת
חוק זכויות הסטודנט
תקנונים אקדמים

 
 

שימוע לפני פיטורין

 
תהליך שימוע לפני פיטורין
ביסודה של "זכות השימוע לפני פיטורין" עומדת זכותו של העובד להציג את נימוקיו בטרם יפוטר,
 וזאת על מנת למנוע מצבים בהם העובד מפוטר ללא הצדקה. 
כדוגמא לכך, יוצגו המצבים בהם פיטוריו של העובד נובעים ממניעים שאינם קשורים לעבודתו ואינם מוצדקים,
 ולעיתים משיקולים אישיים בלבד. לשם כך, על המעביד לחשוף בפני העובד את כל הטענות המועלית כנגדו בהגינות ובתום לב.
 
הענקתה של זכות השימוע לפני פיטורין, מאפשרת לעובד להציג את עמדתו ביחס לפיטוריו, 
לשכנע את מעבידו לשנות את עמדתו והחלטתו ולנסות למנוע את הפיטורים, אם אלה נעשו ללא מניעים מוצדקים. 
ברירת המחדל היא, כי השימוע ייערך בכתב, עם זאת קיימת האפשרות לערוך שימוע בעל פה אם ביקש זאת העובד, 
במצב מעין זה תעמוד בפני העובד האפשרות לבצע את השימוע באמצעות אחר, 
כדוגמת: עורך דין המשמיע את עניינו וטוען במקומו.
 
אם כך, נראה כי המטרה שלשמה נועד השימוע לפני פיטורין היא בכדי שתינתן החלטה מושכלת ועניינית תוך 
התבוננות והתייחסות  לטענות העולות מצידו של העובד.
במצב בו מתקיים שימוע לפני הפיטורים ועולה המסקנה כי הפיטורים אינם מוצדקים ונגועים בחוסר תום לב כלפי העובד 
ובחוסר הגינות, הרי שתיתכן האפשרות של החזרת העובד למקום עבודתו.


פרטי יצירת קשר ודרכי הגעה
 

טלפון: 03-9373525
פקס: 03-9373515
כתובת: 
ז'בוטינסקי 26, רמת גן
מייל: office@gonen-law.co.il

שעות פעילות
ימים א'-ה' 8:00 - 17:30
ימי שישי 8:30 - 12:30

גוגל פלוס

טויטר

יוטיוב

in

פייסבוק