מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - פיטורי עובדים
דיני עבודה  |  עו"ד לדיני עבודה  |  עו"ד מומחה לדיני עבודה
מוקד פניות ארצי
03-9373525
מנהל האתר עו"ד גיא גונן  
 
 


צריכים עזרה?
אנחנו פה בשבילכם, ללא כל התחייבות!!
 
 
   לפניה מהירה ומענה ע"י עורך דין:  
   

 

 

 
 

פיטורי עובדים

 
פיטורי עובדים
ביסודה של "זכות השימוע לפני פיטורין" עומדת זכותו של העובד להציג את נימוקיו בטרם יפוטר, וזאת על מנת למנוע מצבים בהם העובד מפוטר ללא הצדקה.
כדוגמה לכך, יוצגו המצבים בהם פיטוריו של העובד נובעים ממניעים שאינם קשורים לעבודתו ואינם מוצדקים,
ולעיתים משיקולים אישיים בלבד. לשם כך, על המעביד לחשוף בפני העובד את כל הטענות המועלית כנגדו בהגינות ובתום לב.

הענקתה של זכות השימוע לפני פיטורין, מאפשרת לעובד להציג את עמדתו ביחס לפיטוריו, לשכנע את מעבידו לשנות את עמדתו והחלטתו ולנסות למנוע את הפיטורים, אם אלה נעשו ללא מניעים מוצדקים. ברירת המחדל היא, כי השימוע ייערך בכתב, עם זאת קיימת האפשרות לערוך שימוע בעל פה אם ביקש זאת העובד,
במצב מעין זה תעמוד בפני העובד האפשרות לבצע את השימוע באמצעות אחר, כדוגמת: עורך דין המשמיע את עניינו וטוען במקומו.

אם כך, נראה כי המטרה שלשמה נועד השימוע לפני פיטורין היא בכדי שתינתן החלטה מושכלת ועניינית תוך התבוננות והתייחסות לטענות העולות מצידו של העובד.
במצב בו מתקיים שימוע לפני הפיטורים ועולה המסקנה כי הפיטורים אינם מוצדקים ונגועים בחוסר תום לב כלפי העובד ובחוסר הגינות, הרי שתיתכן האפשרות של החזרת העובד למקום עבודתו.

בכדי שהליך השימוע לפני פיטורין יחשב לתקין, צריכים להתקיים התנאים המצטברים הבאים:
1. נדרש להודיע לעובד כי יתקיים בעניינו הליך שימוע לפני פיטורין ובו יפורטו הסיבות שבגינם רוצים להפסיק את עבודתו.
2. מתן הזדמנות לעובד להגיב לטענות המועלות כנגדו (בין בכתב ובין בעל פה).
3. מתן אפשרות לעיין בכל החומר הנוגע לענייניו של העובד והענקת זמן סביר לתגובה.
4. ההחלטה תתבסס על שיקולים עניינים  ומקצועיים.

במצב בו מעביד מקבל החלטה בנוגע להמשך עבודתו של עובד ולא עורך בפניו שימוע לפני פיטוריו  כמתחייב בחוק,
הרי שזה האחרון יהיה חשוף לתביעה כנגדו ואף ייתכן ויחויב בתשלום פיצויים לעובד (בחישוב מתן הפיצויים ייתכן ויפסקו לטובת העובד פיצויים נוספים בשל עוגמת הנפש שנגרמה לו כאשר לא ערכו לו שימוע לפני פיטוריו), שכן מדובר ב"פיטורים שלא כדין".
כמו כן תיתכן האפשרות שבה יוצא "צו מניעה" שיאסור פיטורים אלו ויחייב את המעביד להחזיר את העובד למקום עבודתו.
למען השלמת התמונה יוער כי "שימוע לפני פיטורים" צריך להיעשות תחת כותרת זו, ואין המעביד יכול לצאת ידי חובתו בשיחות שגרה שערך עם העובד ודוק, אין השימוע יכול שיעשה לשם מראית עין בלבד, אלא עליו למלא אחר תכליותיו וההצדקות לשמם נועד.