מגן לעובד ולמעסיק - ערר על ועדת משמעת
דיני עבודה  |  עו"ד לדיני עבודה  |  עו"ד מומחה לדיני עבודה
מוקד פניות ארצי
03-9373525
מנהל האתר עו"ד גיא גונן  
 
 


צריכים עזרה?
אנחנו פה בשבילכם, ללא כל התחייבות!!
 
 
   לפניה מהירה ומענה ע"י עורך דין:  
   

 

 

 
 

ערר על ועדת משמעת

 
לאחר שסטודנט הורשע בנגזר דינו, קיימת אפשרות לערער על הכרעת הדין שניתנה בועדת המשמעת בפני
ועדת ערר.
 
הסטודנט שהורשע בועדת המשמעת יגיש למזכירות בקשת ערעור.
על הבקשה להיות בכתב ומנומקת ולרוב תוגש תוך 14 יום, מהיום בו נמסרה לסטודנט הכרעת הדין, על ידי ועדת המשמעת.
לאחר קבלת בקשת הערר  יקבל הסטודנט זימון לועדת הערר במטרה להשמיע את טעיוניו .
 
בועדת הערר לרוב יהיו 3 חברים (יושב ראש  חבר מהסגל האקדמי של המוסד ונציג מטעם הסטודנטים)
הסטודנט שהורשע  ואם הוא מיוצג אז גם בא כוחו.
 
בתום הדיון תתן הועדה את החלטתה  , הועדה מוסמכת להשאיר את ההרשעה  כמו שהיא , לבטל את ההרשעה
הוא חלקה , להקל את העונש שקבע ועדת המשמעת או להחמיר את העונש !
 
חשוב לציין שהחלטה של ועדת הערר היא סופית.
 
בקשת חנינה.
 
סטודנט שהורשע בועדת משמעת  ובחר לערער לועדת ערר, יכול לבקש מנשיא המכלל חנינה על העונש שנגזר
עליו. נשיא המוסד האקדמי יבקש מהסגל האקדמי חוות דעת על אותו סטודנט שהורשע בועדת במשמעת / ערר.
 סמכויות הנשיא הם לחון את הסטודנט  / לבטל את גזר הדין / לשנות את העונש / להשאיר את העונש כמו שהוא.
 
החלטת הנשיא תיהיה מנומקת בכתב.