מגן לעובד ולמעסיק - ערר על ועדת משמעת
  מאמרים
  פסקי דין
זכויות עובדים

זכויות עובדת בהיריון
שיחת שימוע לפני פיטורין
ייצוג עובדים
הפרת חוזה עבודה
זכויות העובד המפוטר
פיצוי פיטורים
דמי הבראה
חופשה שנתית
שעות נוספות
הרעת תנאים
דמי מחלה
פנסיה שכר מינימום
נסיעות
חוק פיטורין
הלנת שכר
זכויות עובדים מול קבלני כח אדם
הפסקת צהריים
הפרת חוזה העסקה
התנכרות לעובד מוגבל
איך בוחרים עו"ד לדיני עבודה?
האם חוזה העסקה יכול לכבול אותי למקום העבודה?
האם ישנה חובה בייצוג של עו"ד לדיני עבודה בבית הדין לעבודה?
המדריך המלא לעובדים במקרה של הפרת חוזה עבודה
זכויות מעסיקים

אי מתן הודעה מוקדמת
פיטורי עובדים
הטרדה מינית
חוזה העסקת עובדים
חוק הודעה לעובד
זכאות פנסיה לעובד
שכר מינימום
תעריף דמי הבראה
תעריף נסיעות
ימי מחלה
ימי חופשה
זכויות סטודנטים

סדר ההליך המשמעתי
יצוג בוועדת משמעת
עונשים בוועדת המשמעת
ערר על ועדת משמעת
חוק זכויות הסטודנט
תקנונים אקדמים

 
 

ערר על ועדת משמעת

 
לאחר שסטודנט הורשע בנגזר דינו, קיימת אפשרות לערער על הכרעת הדין שניתנה בועדת המשמעת בפני
ועדת ערר.
 
הסטודנט שהורשע בועדת המשמעת יגיש למזכירות בקשת ערעור.
על הבקשה להיות בכתב ומנומקת ולרוב תוגש תוך 14 יום, מהיום בו נמסרה לסטודנט הכרעת הדין, על ידי ועדת המשמעת.
לאחר קבלת בקשת הערר  יקבל הסטודנט זימון לועדת הערר במטרה להשמיע את טעיוניו .
 
בועדת הערר לרוב יהיו 3 חברים (יושב ראש  חבר מהסגל האקדמי של המוסד ונציג מטעם הסטודנטים)
הסטודנט שהורשע  ואם הוא מיוצג אז גם בא כוחו.
 
בתום הדיון תתן הועדה את החלטתה  , הועדה מוסמכת להשאיר את ההרשעה  כמו שהיא , לבטל את ההרשעה
הוא חלקה , להקל את העונש שקבע ועדת המשמעת או להחמיר את העונש !
 
חשוב לציין שהחלטה של ועדת הערר היא סופית.
 
בקשת חנינה.
 
סטודנט שהורשע בועדת משמעת  ובחר לערער לועדת ערר, יכול לבקש מנשיא המכלל חנינה על העונש שנגזר
עליו. נשיא המוסד האקדמי יבקש מהסגל האקדמי חוות דעת על אותו סטודנט שהורשע בועדת במשמעת / ערר.
 סמכויות הנשיא הם לחון את הסטודנט  / לבטל את גזר הדין / לשנות את העונש / להשאיר את העונש כמו שהוא.
 
החלטת הנשיא תיהיה מנומקת בכתב.
 
 
 


פרטי יצירת קשר ודרכי הגעה
 

טלפון: 03-9373525
פקס: 03-9373515
כתובת: 
ז'בוטינסקי 26, רמת גן
מייל: office@gonen-law.co.il

שעות פעילות
ימים א'-ה' 8:00 - 17:30
ימי שישי 8:30 - 12:30

גוגל פלוס

טויטר

יוטיוב

in

פייסבוק