מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - מהם התנאים שנדרשים לקיום הליך שימוע תקין?
דיני עבודה  |  עו"ד לדיני עבודה  |  עו"ד מומחה לדיני עבודה
מוקד פניות ארצי
03-9373525
מנהל האתר עו"ד גיא גונן  
 
 


צריכים עזרה?
אנחנו פה בשבילכם, ללא כל התחייבות!!
 
 
   לפניה מהירה ומענה ע"י עורך דין:  
   

 

 

 
 

מהם התנאים שנדרשים לקיום הליך שימוע תקין?

 
הליך שימוע תקין לעובד
בכדי שהליך השימוע לפני פיטורין יחשב לתקין, צריכים להתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1. נדרש להודיע לעובד כי יתקיים בעניינו הליך שימוע לפני פיטורין ובו יפורטו הסיבות שבגינם רוצים להפסיק את עבודתו.
2. מתן הזדמנות לעובד להגיב לטענות המועלות כנגדו (בין בכתב ובין בעל פה).
3. מתן אפשרות לעיין בכל החומר הנוגע לענייניו של העובד והענקת זמן סביר לתגובה.
4. ההחלטה תתבסס על שיקולים עניינים  ומקצועיים.
 
במצב בו מעביד מקבל החלטה בנוגע להמשך עבודתו של עובד ולא עורך בפניו שימוע לפני פיטוריו  כמתחייב בחוק, 
הרי שזה האחרון יהיה חשוף לתביעה כנגדו ואף ייתכן ויחויב בתשלום פיצויים לעובד (בחישוב מתן הפיצויים ייתכן ויפסקו 
לטובת העובד פיצויים נוספים בשל עוגמת הנפש שנגרמה לו כאשר לא ערכו לו שימוע לפני פיטוריו), 
שכן מדובר ב"פיטורים שלא כדין".
כמו כן תיתכן האפשרות שבה יוצא "צו מניעה" שיאסור פיטורים אלו ויחייב את המעביד להחזיר את העובד למקום עבודתו.
למען השלמת התמונה יוער כי "שימוע לפני פיטורים" צריך להיעשות תחת כותרת זו, ואין המעביד יכול לצאת ידי חובתו 
בשיחות שגרה שערך עם העובד ודוק, אין השימוע יכול שיעשה לשם מראית עין בלבד, אלא עליו למלא אחר תכליותיו וההצדקות לשמם נועד.