מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - מהם התנאים שנדרשים לקיום הליך שימוע תקין?
  מאמרים
  פסקי דין
זכויות עובדים

זכויות עובדת בהיריון
שיחת שימוע לפני פיטורין
ייצוג עובדים
הפרת חוזה עבודה
זכויות העובד המפוטר
פיצוי פיטורים
דמי הבראה
חופשה שנתית
שעות נוספות
הרעת תנאים
דמי מחלה
פנסיה שכר מינימום
נסיעות
חוק פיטורין
הלנת שכר
זכויות עובדים מול קבלני כח אדם
הפסקת צהריים
הפרת חוזה העסקה
התנכרות לעובד מוגבל
איך בוחרים עו"ד לדיני עבודה?
האם חוזה העסקה יכול לכבול אותי למקום העבודה?
האם ישנה חובה בייצוג של עו"ד לדיני עבודה בבית הדין לעבודה?
המדריך המלא לעובדים במקרה של הפרת חוזה עבודה
זכויות מעסיקים

אי מתן הודעה מוקדמת
פיטורי עובדים
הטרדה מינית
חוזה העסקת עובדים
חוק הודעה לעובד
זכאות פנסיה לעובד
שכר מינימום
תעריף דמי הבראה
תעריף נסיעות
ימי מחלה
ימי חופשה
זכויות סטודנטים

סדר ההליך המשמעתי
יצוג בוועדת משמעת
עונשים בוועדת המשמעת
ערר על ועדת משמעת
חוק זכויות הסטודנט
תקנונים אקדמים

 
 

מהם התנאים שנדרשים לקיום הליך שימוע תקין?

 
הליך שימוע תקין לעובד
בכדי שהליך השימוע לפני פיטורין יחשב לתקין, צריכים להתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1. נדרש להודיע לעובד כי יתקיים בעניינו הליך שימוע לפני פיטורין ובו יפורטו הסיבות שבגינם רוצים להפסיק את עבודתו.
2. מתן הזדמנות לעובד להגיב לטענות המועלות כנגדו (בין בכתב ובין בעל פה).
3. מתן אפשרות לעיין בכל החומר הנוגע לענייניו של העובד והענקת זמן סביר לתגובה.
4. ההחלטה תתבסס על שיקולים עניינים  ומקצועיים.
 
במצב בו מעביד מקבל החלטה בנוגע להמשך עבודתו של עובד ולא עורך בפניו שימוע לפני פיטוריו  כמתחייב בחוק, 
הרי שזה האחרון יהיה חשוף לתביעה כנגדו ואף ייתכן ויחויב בתשלום פיצויים לעובד (בחישוב מתן הפיצויים ייתכן ויפסקו 
לטובת העובד פיצויים נוספים בשל עוגמת הנפש שנגרמה לו כאשר לא ערכו לו שימוע לפני פיטוריו), 
שכן מדובר ב"פיטורים שלא כדין".
כמו כן תיתכן האפשרות שבה יוצא "צו מניעה" שיאסור פיטורים אלו ויחייב את המעביד להחזיר את העובד למקום עבודתו.
למען השלמת התמונה יוער כי "שימוע לפני פיטורים" צריך להיעשות תחת כותרת זו, ואין המעביד יכול לצאת ידי חובתו 
בשיחות שגרה שערך עם העובד ודוק, אין השימוע יכול שיעשה לשם מראית עין בלבד, אלא עליו למלא אחר תכליותיו וההצדקות לשמם נועד.


פרטי יצירת קשר ודרכי הגעה
 

טלפון: 03-9373525
פקס: 03-9373515
כתובת: 
ז'בוטינסקי 26, רמת גן
מייל: office@gonen-law.co.il

שעות פעילות
ימים א'-ה' 8:00 - 17:30
ימי שישי 8:30 - 12:30

גוגל פלוס

טויטר

יוטיוב

in

פייסבוק