מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - חוק הודעה לעובד
דיני עבודה  |  עו"ד לדיני עבודה  |  עו"ד מומחה לדיני עבודה
מוקד פניות ארצי
03-9373525
מנהל האתר עו"ד גיא גונן  
 
 


צריכים עזרה?
אנחנו פה בשבילכם, ללא כל התחייבות!!
 
 
   לפניה מהירה ומענה ע"י עורך דין:  
   

 

 

 
 

חוק הודעה לעובד

 
חוק הודעה מוקדמת לעובד
מה מטרת  חוק  הודעה לעובד? 
חוק ההודעה לעובד מחייב את המעסיק למסור לעובד טופס הודעה לעובד של משרד התמ"ת שבו מפורטים כל תנאי העסקתו. מטרת החוק היא להגדיר בצורה מסודרת את כל תנאי העסקתו של העובד כדי למנוע מחלוקות עתידיות ושאלות בנושא זכאות העובד לתנאים מסוימים. הרישום שמעשה על גבי טופס ההודעה לעובד למעשה מעלים על הכתב את תנאי העסקתו של העובד שהובטחו לו לפני שהחל את עבודתו  .
 
תוך כמה זמן מחיוב המעסיק למסור לעובד את טופס ההודעה העובד?
על המעביד קיימת חובה למסור לעובד את הטופס של ההודעה לעובד שמפרט את תנאי העסקתו תוך 30 יום מרגע תחילת העסקתו
במידה והמעסיק מעוניין לשנות את תנאי העסקתו של העובד  וזאת ולאחר שנמסר לעובד כבר טופס ההודעה לעובד , במקרה כזה
מחיוב המעסיק למסור לעובד טופס הודעה לעובד מתוקן תוך 30 יום מרגע שעדכן את העובד בשינוי השכר.
במידה והעובד סיים את העסקתו ולא השלים 30 יום חוק הודעה לעובד לא חל עליו , במידה ומדובר בהעסקתם של בני נוער החוק
מחייב אותם  למסור את הטופס תוך 7 ימים.
 
האם חוזה העסקה מבטל את החובה למסור לעובד טופס הודעה לעובד?
חשוב לציין שחוזה העסקה אישי בין המעסיק לעובד לא מבטל את חובתו של המעסיק למסור לעובד את טופס ההודעה לעובד , חוזה
העסקה בין המעסיק לעובד יכול להיות בנוסף אבל לא במקום טופס ההודעה לעובד.

מה הסנקציה במידה והמעביד לא מוסר לעובד טופס הודעה לעובד?
בשנת 2011 נכנס תיקון לחוק ההודעה לעובד שקובע שמעסיק שלא ימסור את טופס ההודעה לעובד תוך 30 יום מרגע תחילת העסקתו
יידרש לשלם לו פיצוי בסך של 15,000 ₪ וזאת ללא כל דרישה להוכחת נזק מצד העובד.