מגן לעובד ולמעסיק - סדר ההליך המשמעתי
  מאמרים
  פסקי דין
זכויות עובדים

זכויות עובדת בהיריון
שיחת שימוע לפני פיטורין
ייצוג עובדים
הפרת חוזה עבודה
זכויות העובד המפוטר
פיצוי פיטורים
דמי הבראה
חופשה שנתית
שעות נוספות
הרעת תנאים
דמי מחלה
פנסיה שכר מינימום
נסיעות
חוק פיטורין
הלנת שכר
זכויות עובדים מול קבלני כח אדם
הפסקת צהריים
הפרת חוזה העסקה
התנכרות לעובד מוגבל
איך בוחרים עו"ד לדיני עבודה?
האם חוזה העסקה יכול לכבול אותי למקום העבודה?
האם ישנה חובה בייצוג של עו"ד לדיני עבודה בבית הדין לעבודה?
המדריך המלא לעובדים במקרה של הפרת חוזה עבודה
זכויות מעסיקים

אי מתן הודעה מוקדמת
פיטורי עובדים
הטרדה מינית
חוזה העסקת עובדים
חוק הודעה לעובד
זכאות פנסיה לעובד
שכר מינימום
תעריף דמי הבראה
תעריף נסיעות
ימי מחלה
ימי חופשה
זכויות סטודנטים

סדר ההליך המשמעתי
יצוג בוועדת משמעת
עונשים בוועדת המשמעת
ערר על ועדת משמעת
חוק זכויות הסטודנט
תקנונים אקדמים

 
 

סדר ההליך המשמעתי

 
 
הגשת תלונה לממונה על המשמעת:
כנגד הסטודנט תוגש תלונה בגין עבירת משמעת שלכאורה בוצעה על ידיו לממונה על המשמעת במרכז האקדמי.
הממונה יבדוק את התלונה כנגד הסטודנט ויש בכלתו  להחליט אם לפתוח בהליך משמעתי (ועדת משמעת) או שאין ממש  בתלונה והוא מחליט לגנוז אותה.
הממונה על המשמעת רשאי  לבקש את תגובתו של הסטודנט לתלונה בכתב או בעל פה, ולאחר מכאן לתת את החלטתו.
הממונה על המשמעת יכול להחליט שיש לנקות הליך משמעתי מול הסטודנט ויש לזמנו לועדת משמעת , על ההחלטה
לזמנו לועדת משמעת יקבל הסטודנט הודעה של 14 יום לפחות לפני הועדה וזאת במטרה לתת לו אפשרות להתכוננן
להליך שיתבצע בועדת המשמעת.
לסטודנט יש זכות יצוג ע"י עורך דין בועדת המשמעת , עורך הדין רשאי לבקש מהממונה על המשמעת הוא מי מטעמו
אלו מסמכים טרם  הדיון המשמעתי בפני ועדת המשמעת.
 
ההליך בועדת המשמעת
1. הממונה יפתח ויסביר לסטודנט  מה  משמעות  התלונה , במידה והסטודנט לא מיוצג יסביר לו הממונה את האשמות
   שעומדות נגדו ומה החמורה שלהן.
2. בשלב זה ניתן לסטודנט הוא לבא כוחו  את זכות התגובה לאשמות שעומדת נגדו.
3. במידה והסטודנט בחר להודות באשמות שעמדות נגדו , יחליט הממונה מה  יהיה גזר הדין.
4.במידה ובחר הסטודנט לא להודות יכל דיון בין הצדדים בדיקת הראיות של כל צד , כל צד רשאי לזמן עדים.
5.לאחר ששמע הממונה על המשמעת את הסטודנט יתן את פסק הדין .
6.החלטתו של  הממונה בועדת המשמעת תינתן בכתב לסטודנט ותתיוק בתיקו האישי , בנוסף יקבל הדיקן והנשיא עותק
  מההחלטה של ועדת המשמעת.
 
מה קורה כשסטודנט בוחר שלא להגיע לועדת המשמעת?
במידה וסטודנט זומן ובחר שלא להגיע לועדת המשמעת ללא כל נימוק סביר וללא שקיבל לכך אישור רשאי  הממונה על
המשמעת לשפוט אותו שלא בפניו ולגזור את דינו.
 

 


פרטי יצירת קשר ודרכי הגעה
 

טלפון: 03-9373525
פקס: 03-9373515
כתובת: 
ז'בוטינסקי 26, רמת גן
מייל: office@gonen-law.co.il

שעות פעילות
ימים א'-ה' 8:00 - 17:30
ימי שישי 8:30 - 12:30

גוגל פלוס

טויטר

יוטיוב

in

פייסבוק