מגן לעובד ולמעסיק - סדר ההליך המשמעתי
דיני עבודה  |  עו"ד לדיני עבודה  |  עו"ד מומחה לדיני עבודה
מוקד פניות ארצי
03-9373525
מנהל האתר עו"ד גיא גונן  
 
 


צריכים עזרה?
אנחנו פה בשבילכם, ללא כל התחייבות!!
 
 
   לפניה מהירה ומענה ע"י עורך דין:  
   

 

 

 
 

סדר ההליך המשמעתי

 
 
הגשת תלונה לממונה על המשמעת:
כנגד הסטודנט תוגש תלונה בגין עבירת משמעת שלכאורה בוצעה על ידיו לממונה על המשמעת במרכז האקדמי.
הממונה יבדוק את התלונה כנגד הסטודנט ויש בכלתו  להחליט אם לפתוח בהליך משמעתי (ועדת משמעת) או שאין ממש  בתלונה והוא מחליט לגנוז אותה.
הממונה על המשמעת רשאי  לבקש את תגובתו של הסטודנט לתלונה בכתב או בעל פה, ולאחר מכאן לתת את החלטתו.
הממונה על המשמעת יכול להחליט שיש לנקות הליך משמעתי מול הסטודנט ויש לזמנו לועדת משמעת , על ההחלטה
לזמנו לועדת משמעת יקבל הסטודנט הודעה של 14 יום לפחות לפני הועדה וזאת במטרה לתת לו אפשרות להתכוננן
להליך שיתבצע בועדת המשמעת.
לסטודנט יש זכות יצוג ע"י עורך דין בועדת המשמעת , עורך הדין רשאי לבקש מהממונה על המשמעת הוא מי מטעמו
אלו מסמכים טרם  הדיון המשמעתי בפני ועדת המשמעת.
 
ההליך בועדת המשמעת
1. הממונה יפתח ויסביר לסטודנט  מה  משמעות  התלונה , במידה והסטודנט לא מיוצג יסביר לו הממונה את האשמות
   שעומדות נגדו ומה החמורה שלהן.
2. בשלב זה ניתן לסטודנט הוא לבא כוחו  את זכות התגובה לאשמות שעומדת נגדו.
3. במידה והסטודנט בחר להודות באשמות שעמדות נגדו , יחליט הממונה מה  יהיה גזר הדין.
4.במידה ובחר הסטודנט לא להודות יכל דיון בין הצדדים בדיקת הראיות של כל צד , כל צד רשאי לזמן עדים.
5.לאחר ששמע הממונה על המשמעת את הסטודנט יתן את פסק הדין .
6.החלטתו של  הממונה בועדת המשמעת תינתן בכתב לסטודנט ותתיוק בתיקו האישי , בנוסף יקבל הדיקן והנשיא עותק
  מההחלטה של ועדת המשמעת.
 
מה קורה כשסטודנט בוחר שלא להגיע לועדת המשמעת?
במידה וסטודנט זומן ובחר שלא להגיע לועדת המשמעת ללא כל נימוק סביר וללא שקיבל לכך אישור רשאי  הממונה על
המשמעת לשפוט אותו שלא בפניו ולגזור את דינו.