מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - הלנת שכר
  מאמרים
  פסקי דין
זכויות עובדים

זכויות עובדת בהיריון
שיחת שימוע לפני פיטורין
ייצוג עובדים
הפרת חוזה עבודה
זכויות העובד המפוטר
פיצוי פיטורים
דמי הבראה
חופשה שנתית
שעות נוספות
הרעת תנאים
דמי מחלה
פנסיה שכר מינימום
נסיעות
חוק פיטורין
הלנת שכר
זכויות עובדים מול קבלני כח אדם
הפסקת צהריים
הפרת חוזה העסקה
התנכרות לעובד מוגבל
איך בוחרים עו"ד לדיני עבודה?
האם חוזה העסקה יכול לכבול אותי למקום העבודה?
האם ישנה חובה בייצוג של עו"ד לדיני עבודה בבית הדין לעבודה?
המדריך המלא לעובדים במקרה של הפרת חוזה עבודה
זכויות מעסיקים

אי מתן הודעה מוקדמת
פיטורי עובדים
הטרדה מינית
חוזה העסקת עובדים
חוק הודעה לעובד
זכאות פנסיה לעובד
שכר מינימום
תעריף דמי הבראה
תעריף נסיעות
ימי מחלה
ימי חופשה
זכויות סטודנטים

סדר ההליך המשמעתי
יצוג בוועדת משמעת
עונשים בוועדת המשמעת
ערר על ועדת משמעת
חוק זכויות הסטודנט
תקנונים אקדמים

 
 

הלנת שכר

 
הלנת שכר לעובד
סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי עובד שמתפטר בגלל "הרעה מוחשית בתנאי עבודתו", זכאי לדרוש פיצויי פיטורים. החוק אינו מפרט דיו מהם הרעות מוחשיות, אלא נוקט בלשון כללית. לצורך הבהרה, אמנה הרעות מוחשיות אפשרויות בתנאי עבודה, אשר בגינן יכול העובד להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים
כאמור בחוק הגנת שכר, תשי"ח-1958. סעיף 61(א)(3) לחוק העונשין אוסר מפורשות הלנת שכר לעובד, וקובע כי הלנת שכר לעובד הינה עבירה פלילית, כאמור: "מעביד שלא שילם לעובדו שכר וחלף היום הקובע שלאחריו הפך אותו שכר לשכר מולן, והמעביד לא הוכיח שאי תשלום השכר נבע מנסיבה שאינה בשליטתו, דינו - מאסר חצי שנה או קנס".
 
עובד אשר לא קיבל את שכרו במועד, רשאי יהיה לקבל פיצויים ממעבידו בגין הלנת שכרו.
פיצויים אלו נועדו לפצות את העובד אשר שכרו לא שולם במועדו, ונועד לשמש ככלי הרתעה מפני מעבידים אשר מאחרים בתשלום שכר לעובדיהם. הלנת שכר יכולה לחול על כל שכר העובד או לחלופין רק על חלק משכרו, עם זאת יש להידרש לכך שההגנה הנ"ל אינה ניתנת לכל מרכיבי השכר, אלא מתמצת רק ברכיבים אשר הוגדרו בחוק הגנת השכר כ"מוגנים" (למשל: שכר בסיס, שעות נוספות וכו'...), לעומת ניכויי חובה של המעביד כלפי עובדיו אשר בהם לא ניתן לתבוע פיצוי בגין הלנת שכר (למשל: הפרשות עובד לקופות גמל ופנסיה, מס ארגון, חובות כספיים של העובד למעביד). 


פרטי יצירת קשר ודרכי הגעה
 

טלפון: 03-9373525
פקס: 03-9373515
כתובת: 
ז'בוטינסקי 26, רמת גן
מייל: office@gonen-law.co.il

שעות פעילות
ימים א'-ה' 8:00 - 17:30
ימי שישי 8:30 - 12:30

גוגל פלוס

טויטר

יוטיוב

in

פייסבוק