מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - הלנת שכר ותשלום פיצויים
  מאמרים
  פסקי דין
זכויות עובדים

זכויות עובדת בהיריון
שיחת שימוע לפני פיטורין
ייצוג עובדים
הפרת חוזה עבודה
זכויות העובד המפוטר
פיצוי פיטורים
דמי הבראה
חופשה שנתית
שעות נוספות
הרעת תנאים
דמי מחלה
פנסיה שכר מינימום
נסיעות
חוק פיטורין
הלנת שכר
זכויות עובדים מול קבלני כח אדם
הפסקת צהריים
הפרת חוזה העסקה
התנכרות לעובד מוגבל
איך בוחרים עו"ד לדיני עבודה?
האם חוזה העסקה יכול לכבול אותי למקום העבודה?
האם ישנה חובה בייצוג של עו"ד לדיני עבודה בבית הדין לעבודה?
המדריך המלא לעובדים במקרה של הפרת חוזה עבודה
זכויות מעסיקים

אי מתן הודעה מוקדמת
פיטורי עובדים
הטרדה מינית
חוזה העסקת עובדים
חוק הודעה לעובד
זכאות פנסיה לעובד
שכר מינימום
תעריף דמי הבראה
תעריף נסיעות
ימי מחלה
ימי חופשה
זכויות סטודנטים

סדר ההליך המשמעתי
יצוג בוועדת משמעת
עונשים בוועדת המשמעת
ערר על ועדת משמעת
חוק זכויות הסטודנט
תקנונים אקדמים

 
 

הלנת שכר ותשלום פיצויים

 
הלנת שכר לעובדים
הלנת שכר משמעותה אי תשלום שכר המגיע לעובד בזמנו. בהתבסס על חוק הגנת שכרהתשי"ח-1958, על המעביד לשלם לעובד את שכרו בגין עבודתו בסוף החודש ועד תשעתהימים שלאחר מכן (אלא אם כן נקבע מועד אחר לתשלום, שאז מניין תשעת הימים יחול ממועד זה). תשלום שכרו של העובד מעבר למועד זה ייחשב כ"שכר מולן".
במצב בו שכרו של העובד הולן על ידי מעבידו, יהא העובד זכאי לפיצויים, כאשר הרעיון הכללישעומד בבסיס תשלום פיצוי לעובד בגין הלנת שכרו הינו "הרתעה", קרי: להרתיע את המעבידיםממצב שבו הם מעכבים את משכורתם של עובדיהם.

תשלום הפיצויים בגין הלנת השכר לעובד ייקבע באופן החישוב הבא:
1. בגין השבוע הראשון בו הולן שכרו של העובד- יהא זה זכאי לפיצוי כספי של 5% מהשכרהמולן. בגין שבוע/חלק משבוע נוסף בו הולן שכרו של העובד- יהא זה זכאי לפיצוי כספי של10% מהשכר המולן.

2. העובד יהא זכאי להפרשי הצמדה ממעבידו בגין התקופה בו היה על המעביד לשלם לעובד את שכרו ועד ליום בו שכרו שולם לו, כמו כן יהא זכאי העובד ל20% מהשכר המולן והפרשי הצמדה עבור כל חודש בו הולן שכרו.
יוער:
מבין 2 האופציות המוזכרות דלעיל אשר עומדות לעובד לקבלת פיצויים, המעביד מחויב עלפי החוק לשלם לעובד לפי הסכום הגבוה.

כמו כן, קיימת בפני בית הדין לעבודה הסמכות לקבוע פיצויים נמוכים מאלו שנקבעו לעובד בגיןהלנת שכרו אם זה נוכח לדעת כי הלנת השכר נבעה בשל נסיבות של המעביד,טעות כנה וכו'. 


פרטי יצירת קשר ודרכי הגעה
 

טלפון: 03-9373525
פקס: 03-9373515
כתובת: 
ז'בוטינסקי 26, רמת גן
מייל: office@gonen-law.co.il

שעות פעילות
ימים א'-ה' 8:00 - 17:30
ימי שישי 8:30 - 12:30

גוגל פלוס

טויטר

יוטיוב

in

פייסבוק