מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - הלנת שכר ותשלום פיצויים
דיני עבודה  |  עו"ד לדיני עבודה  |  עו"ד מומחה לדיני עבודה
מוקד פניות ארצי
03-9373525
מנהל האתר עו"ד גיא גונן  
 
 


צריכים עזרה?
אנחנו פה בשבילכם, ללא כל התחייבות!!
 
 
   לפניה מהירה ומענה ע"י עורך דין:  
   

 

 

 
 

הלנת שכר ותשלום פיצויים

 
הלנת שכר לעובדים
הלנת שכר משמעותה אי תשלום שכר המגיע לעובד בזמנו. בהתבסס על חוק הגנת שכרהתשי"ח-1958, על המעביד לשלם לעובד את שכרו בגין עבודתו בסוף החודש ועד תשעתהימים שלאחר מכן (אלא אם כן נקבע מועד אחר לתשלום, שאז מניין תשעת הימים יחול ממועד זה). תשלום שכרו של העובד מעבר למועד זה ייחשב כ"שכר מולן".
במצב בו שכרו של העובד הולן על ידי מעבידו, יהא העובד זכאי לפיצויים, כאשר הרעיון הכללישעומד בבסיס תשלום פיצוי לעובד בגין הלנת שכרו הינו "הרתעה", קרי: להרתיע את המעבידיםממצב שבו הם מעכבים את משכורתם של עובדיהם.

תשלום הפיצויים בגין הלנת השכר לעובד ייקבע באופן החישוב הבא:
1. בגין השבוע הראשון בו הולן שכרו של העובד- יהא זה זכאי לפיצוי כספי של 5% מהשכרהמולן. בגין שבוע/חלק משבוע נוסף בו הולן שכרו של העובד- יהא זה זכאי לפיצוי כספי של10% מהשכר המולן.

2. העובד יהא זכאי להפרשי הצמדה ממעבידו בגין התקופה בו היה על המעביד לשלם לעובד את שכרו ועד ליום בו שכרו שולם לו, כמו כן יהא זכאי העובד ל20% מהשכר המולן והפרשי הצמדה עבור כל חודש בו הולן שכרו.
יוער:
מבין 2 האופציות המוזכרות דלעיל אשר עומדות לעובד לקבלת פיצויים, המעביד מחויב עלפי החוק לשלם לעובד לפי הסכום הגבוה.

כמו כן, קיימת בפני בית הדין לעבודה הסמכות לקבוע פיצויים נמוכים מאלו שנקבעו לעובד בגיןהלנת שכרו אם זה נוכח לדעת כי הלנת השכר נבעה בשל נסיבות של המעביד,טעות כנה וכו'.