מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - הליך בקשת אישור פיטורין
  מאמרים
  פסקי דין
זכויות עובדים

זכויות עובדת בהיריון
שיחת שימוע לפני פיטורין
ייצוג עובדים
הפרת חוזה עבודה
זכויות העובד המפוטר
פיצוי פיטורים
דמי הבראה
חופשה שנתית
שעות נוספות
הרעת תנאים
דמי מחלה
פנסיה שכר מינימום
נסיעות
חוק פיטורין
הלנת שכר
זכויות עובדים מול קבלני כח אדם
הפסקת צהריים
הפרת חוזה העסקה
התנכרות לעובד מוגבל
איך בוחרים עו"ד לדיני עבודה?
האם חוזה העסקה יכול לכבול אותי למקום העבודה?
האם ישנה חובה בייצוג של עו"ד לדיני עבודה בבית הדין לעבודה?
המדריך המלא לעובדים במקרה של הפרת חוזה עבודה
זכויות מעסיקים

אי מתן הודעה מוקדמת
פיטורי עובדים
הטרדה מינית
חוזה העסקת עובדים
חוק הודעה לעובד
זכאות פנסיה לעובד
שכר מינימום
תעריף דמי הבראה
תעריף נסיעות
ימי מחלה
ימי חופשה
זכויות סטודנטים

סדר ההליך המשמעתי
יצוג בוועדת משמעת
עונשים בוועדת המשמעת
ערר על ועדת משמעת
חוק זכויות הסטודנט
תקנונים אקדמים

 
 

הליך בקשת אישור פיטורין

 
בקשת אישור פיטורין לעובד
הליך בקשת אישור פיטורין אינו נעוץ בסיבת הפיטורים, אלא זהו ההסדר הקבוע בכל מצב בו מעסיק מעוניין לפטר עובדת במהלך תקופת הזמנים המצוינת לעיל. ההיתר לפיטוריה של העובדת יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים.
 
מעסיק אשר ברצונו לפטר עובדת אשר עבדה מעל 6 חודשים במקום עבודתה במהלך הריונה ולחלופין במהלך חופשת לידתה או 45 ימים לאחר שובה מחופשת הלידה, נדרש לקבל אישור מיוחד לפיטורין מטעם משרת התמ"ת הממונה על חוק עבודת נשים ויהיה עליו להגיש לשם כך בקשה להיתר לאגף ההסדרה במשרד התמ"ת.
 
החובה לבקש אישור פיטורין חלה בכל מצב, לרבות מצבים בהם מנסיבות המקרה עולה בוודאות כי אין קשר בין פיטורי העובדת לעצם העובדה כי הינה בהיריון. הליך בקשת אישור פיטורין אינו נעוץ בסיבת הפיטורים, אלא זהו ההסדר הקבוע בכל מצב בו מעסיק מעוניין לפטר עובדת במהלך תקופת הזמנים המצוינת לעיל. ההיתר לפיטוריה של העובדת יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים.
 
בעת מתן ההחלטה בעניין הענקת אישור פיטורין, על הממונה לשקול את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום ולהפעיל את שיקול דעתו ביחס למתן אישור פיטורים. רק במצב בו הממונה השתכנע כי הסיבה האמיתית לפיטורי העובדת אינם נובעים מחמת הריונה, יינתן ההיתר.
 
כמו כן, מתוקף סמכויותיו של הממונה הוא רשאי לאחר שהפעיל את שיקול דעת לא לתת את ההיתר לאישור פיטורין גם אם הפיטורים אינם קשורים להיריון. במצב בו המעסיק פיטר עובדת בהיריון ללא קבלת אישור פיטורין, כמובא לעיל, הפיטורים בטלים מעיקרם והעובדת תהא זכאית לכלל זכויותיה כאילו לא פוטרה כלל וכלל.
 
 


פרטי יצירת קשר ודרכי הגעה
 

טלפון: 03-9373525
פקס: 03-9373515
כתובת: 
ז'בוטינסקי 26, רמת גן
מייל: office@gonen-law.co.il

שעות פעילות
ימים א'-ה' 8:00 - 17:30
ימי שישי 8:30 - 12:30

גוגל פלוס

טויטר

יוטיוב

in

פייסבוק