מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - הליך בקשת אישור פיטורין
דיני עבודה  |  עו"ד לדיני עבודה  |  עו"ד מומחה לדיני עבודה
מוקד פניות ארצי
03-9373525
מנהל האתר עו"ד גיא גונן  
 
 


צריכים עזרה?
אנחנו פה בשבילכם, ללא כל התחייבות!!
 
 
   לפניה מהירה ומענה ע"י עורך דין:  
   

 

 

 
 

הליך בקשת אישור פיטורין

 
בקשת אישור פיטורין לעובד
הליך בקשת אישור פיטורין אינו נעוץ בסיבת הפיטורים, אלא זהו ההסדר הקבוע בכל מצב בו מעסיק מעוניין לפטר עובדת במהלך תקופת הזמנים המצוינת לעיל. ההיתר לפיטוריה של העובדת יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים.
 
מעסיק אשר ברצונו לפטר עובדת אשר עבדה מעל 6 חודשים במקום עבודתה במהלך הריונה ולחלופין במהלך חופשת לידתה או 45 ימים לאחר שובה מחופשת הלידה, נדרש לקבל אישור מיוחד לפיטורין מטעם משרת התמ"ת הממונה על חוק עבודת נשים ויהיה עליו להגיש לשם כך בקשה להיתר לאגף ההסדרה במשרד התמ"ת.
 
החובה לבקש אישור פיטורין חלה בכל מצב, לרבות מצבים בהם מנסיבות המקרה עולה בוודאות כי אין קשר בין פיטורי העובדת לעצם העובדה כי הינה בהיריון. הליך בקשת אישור פיטורין אינו נעוץ בסיבת הפיטורים, אלא זהו ההסדר הקבוע בכל מצב בו מעסיק מעוניין לפטר עובדת במהלך תקופת הזמנים המצוינת לעיל. ההיתר לפיטוריה של העובדת יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים.
 
בעת מתן ההחלטה בעניין הענקת אישור פיטורין, על הממונה לשקול את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום ולהפעיל את שיקול דעתו ביחס למתן אישור פיטורים. רק במצב בו הממונה השתכנע כי הסיבה האמיתית לפיטורי העובדת אינם נובעים מחמת הריונה, יינתן ההיתר.
 
כמו כן, מתוקף סמכויותיו של הממונה הוא רשאי לאחר שהפעיל את שיקול דעת לא לתת את ההיתר לאישור פיטורין גם אם הפיטורים אינם קשורים להיריון. במצב בו המעסיק פיטר עובדת בהיריון ללא קבלת אישור פיטורין, כמובא לעיל, הפיטורים בטלים מעיקרם והעובדת תהא זכאית לכלל זכויותיה כאילו לא פוטרה כלל וכלל.