מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - הודעת פיטורין
דיני עבודה  |  עו"ד לדיני עבודה  |  עו"ד מומחה לדיני עבודה
מוקד פניות ארצי
03-9373525
מנהל האתר עו"ד גיא גונן  
 
 


צריכים עזרה?
אנחנו פה בשבילכם, ללא כל התחייבות!!
 
 
   לפניה מהירה ומענה ע"י עורך דין:  
   

 

 

 
 

הודעת פיטורין

 
הודעת פיטורין לעובד
המטרה שלשמה נועדה ההודעה, הינה לאפשר לעובד זמן התארגנות במציאת עבודה חלופית ותוך כדי לעבוד במקום עבודתו הנוכחי ולקבל משכורת.
מבחינת המעביד- מתן הודעה מוקדמת מאפשרת לו לחפש עובד חלופי במקום העובד הנוכחי המבקש להתפטר.
ההודעה המוקדמת תינתן בכתב ועליה לציין את יום הוצאת ההודעה ואת היום בו ההתפטרות או לחלופין הפיטורים ייכנסו לתוקף.

משך הזמן הנדרש להודעה המוקדמת נקבע בס' 3 לחוק הודעה מוקדמת, ומבחין בין עובדבמשכורת לעובד בשכר.
כמפורט:
3. הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת
עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:
(1) במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2) במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;
(3) לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.

4. הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר
עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:
(1) במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2) במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(3) במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(4) לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.

קיימת האפשרות כי המעביד יודיע לעובד בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחותו ועבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת (כולה או מקצתה), עם זאת יש להידרש לעובדה כי חובתו של המעביד אינה מתייתרת והוא נדרש לשלםלעובדו פיצויי השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. כמו כן אפשרות זו קיימת גם בסיטואציה בה העובד נתן הודעה מוקדמת להתפטרות. גם כאן חובתו של העובד לתשלום פיצויי אינה מתייתרת,  והוא נדרשלשלם לעובדו פיצויי השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. תשלום זה מכונה: "תמורת הודעה מוקדמת".

במצב בו לא ניתנה הודעה מוקדמת כאמור בחוק הודעה מוקדמת ובהתאם להוראותיו:
1. כאשר מדובר במעביד שפיטר את עובדו מבלי שנתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים- נדרש עליו לשלם לעובד פיצויי בשווי שכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה הודעה מוקדמת.
2. כאשר מדובר בעובד שהפסיק לעבוד ולא נתן למעבידו הודעה מוקדמת על התפטרותו- נדרש לשלם למעבידו פיצויי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.