מגן לעובד ולמעסיק - דיני עבודה ,זכויות עובדים ומעס - הודעת פיטורין
  מאמרים
  פסקי דין
זכויות עובדים

זכויות עובדת בהיריון
שיחת שימוע לפני פיטורין
ייצוג עובדים
הפרת חוזה עבודה
זכויות העובד המפוטר
פיצוי פיטורים
דמי הבראה
חופשה שנתית
שעות נוספות
הרעת תנאים
דמי מחלה
פנסיה שכר מינימום
נסיעות
חוק פיטורין
הלנת שכר
זכויות עובדים מול קבלני כח אדם
הפסקת צהריים
הפרת חוזה העסקה
התנכרות לעובד מוגבל
איך בוחרים עו"ד לדיני עבודה?
האם חוזה העסקה יכול לכבול אותי למקום העבודה?
האם ישנה חובה בייצוג של עו"ד לדיני עבודה בבית הדין לעבודה?
המדריך המלא לעובדים במקרה של הפרת חוזה עבודה
זכויות מעסיקים

אי מתן הודעה מוקדמת
פיטורי עובדים
הטרדה מינית
חוזה העסקת עובדים
חוק הודעה לעובד
זכאות פנסיה לעובד
שכר מינימום
תעריף דמי הבראה
תעריף נסיעות
ימי מחלה
ימי חופשה
זכויות סטודנטים

סדר ההליך המשמעתי
יצוג בוועדת משמעת
עונשים בוועדת המשמעת
ערר על ועדת משמעת
חוק זכויות הסטודנט
תקנונים אקדמים

 
 

הודעת פיטורין

 
הודעת פיטורין לעובד
המטרה שלשמה נועדה ההודעה, הינה לאפשר לעובד זמן התארגנות במציאת עבודה חלופית ותוך כדי לעבוד במקום עבודתו הנוכחי ולקבל משכורת.
מבחינת המעביד- מתן הודעה מוקדמת מאפשרת לו לחפש עובד חלופי במקום העובד הנוכחי המבקש להתפטר.
ההודעה המוקדמת תינתן בכתב ועליה לציין את יום הוצאת ההודעה ואת היום בו ההתפטרות או לחלופין הפיטורים ייכנסו לתוקף.

משך הזמן הנדרש להודעה המוקדמת נקבע בס' 3 לחוק הודעה מוקדמת, ומבחין בין עובדבמשכורת לעובד בשכר.
כמפורט:
3. הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת
עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:
(1) במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2) במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;
(3) לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.

4. הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר
עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:
(1) במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2) במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(3) במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(4) לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.

קיימת האפשרות כי המעביד יודיע לעובד בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחותו ועבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת (כולה או מקצתה), עם זאת יש להידרש לעובדה כי חובתו של המעביד אינה מתייתרת והוא נדרש לשלםלעובדו פיצויי השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. כמו כן אפשרות זו קיימת גם בסיטואציה בה העובד נתן הודעה מוקדמת להתפטרות. גם כאן חובתו של העובד לתשלום פיצויי אינה מתייתרת,  והוא נדרשלשלם לעובדו פיצויי השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. תשלום זה מכונה: "תמורת הודעה מוקדמת".

במצב בו לא ניתנה הודעה מוקדמת כאמור בחוק הודעה מוקדמת ובהתאם להוראותיו:
1. כאשר מדובר במעביד שפיטר את עובדו מבלי שנתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים- נדרש עליו לשלם לעובד פיצויי בשווי שכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה הודעה מוקדמת.
2. כאשר מדובר בעובד שהפסיק לעבוד ולא נתן למעבידו הודעה מוקדמת על התפטרותו- נדרש לשלם למעבידו פיצויי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.


פרטי יצירת קשר ודרכי הגעה
 

טלפון: 03-9373525
פקס: 03-9373515
כתובת: 
ז'בוטינסקי 26, רמת גן
מייל: office@gonen-law.co.il

שעות פעילות
ימים א'-ה' 8:00 - 17:30
ימי שישי 8:30 - 12:30

גוגל פלוס

טויטר

יוטיוב

in

פייסבוק